Deň vedy 2016 Gymnázium Vranov nad Topľou

04.03.2016 19:27

Naši členovia a vedúci zorganizovali Den vedy 2016 pre svojich spolužiakov.

Cielom podujatia je popularizácia vedy. Popularizačné prednášky budú viesť vysokoškolskí pedagógovia z UPJŠ Košice:
G: Mgr. Marián Kulla, PhD. - S modernou geografiou do praxe
B: RNDr. Miroslav Soták, PhD. - Genetika v postgenomickej ére
F: doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD. - Mobil - brána do sveta fyziky a kvalitného vzdelania
CH: Mgr. Miroslav Almáši, PhD. - Pórovité materiály, alebo ako vtesnať futbalové ihrisko do jedného gramu tuhej látky
M: RNDr. Daniel Klein, PhD. - Štatistika okolo nás
I: Mgr. Matej Nikorovič - Fotky naše každodenné

Prednášky sme pripravili pre žiakov celého druhého ročníka Gymnázia. Zúčastnilo sa ich 112 žiakov našej školy, verejnosť, zástupcovia mesta (primátor a jeho zástupca) a učitelia školy.