Festival vedy a techniky Košice

17.10.2016 23:13

Festival vedy a techniky AMAVET (ďalej len FVAT) bude v roku 2016 opäť jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a súčasne sa Festival vedy a techniky AMAVET koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.
Nepostúpili sme do celoslovenské kola. Návštevu UPJŠ sme využili aj na nadviazenaie kontaktov s vyučujúcimi.