Misia Mars v rámci FVaT Bratislava

21.12.2016 05:15

Dostali sme na email:

Drahí študenti,
vážime si Váš prejavený záujem a čas, ktorý ste súťaži Misia Mars venovali.
S potešením Vám oznamujeme, že ste jedným z výherných tímov, ktoré sme sa na základe hodnotenia odbornej komisie rozhodli oceniť.
Radi by sme Vás pozvali na podujatie Science Talks, ktoré sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky v sobotu 12. novembra 2016 od 9:00 do 10:30 v Incheba Expo Bratislava, počas ktorého budete mať príležitosť odprezentovať svoj projekt a osobne prevziať vecné ceny.
Ak sa budú môcť zástupcovia Vášho tímu preberania cien zúčastniť, radi by sme Vás poprosili o prípravu krátkej Powerpointovej prezentácie (v trvaní maximálne 5 minút), ktorá bude sprevádzať Vaše video, s ktorým ste sa zapojili do súťaže, a ktorá predstaví publiku študentov Vami navrhovaný experiment.
V mene Slovenských elektrární a.s. a Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Vám blahoželáme a tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

A nakoniec sme obsadili krásne 2 miesto. Bolo super!!!