Vitajte na našom webe

Amavet klub číslo 964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou je skupina mladých a šikovných ľúdí, ktorí sa vzdelávajú, získavajú nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti pod vedením učiteľa Ing. Jána Motešického. Klub vznikol dňa 4.12.2015 z podnetu žiakov a učiteľa.

Klub patrí pod asociáciu AMAVET (www.amavet.sk).

Naší hlavným cieľom je venovať sa vede, technike a navzájom pomáhať sebe a aj iným!!!

Tento web má len informatívny charakter. Nie sú tu všetky naše projekty, stretnutia, súťaže a iné aktivity.