Informácie o nás

Vedúci klubu: Ing. Ján Motešický

Členovia klubu: žiaci školy Gymnázium, C.Daxnera 88, Vranov nad Topľou

Stav zakladajúcich členov: 22 žiakov a jeden vedúci (učiteľ)

Ciele: veda a technika, výpočtová technika, fyzika a informatika, prírodoveda, enviromentalistika, robotika, dobrovoľnícka činnosť mimo vyučovania, šport, neformálné vzdelávanie – kluby rovesníkov, parlamenty, organizovanie príležitostných podujatí s deťmi a mládežov, vzdelávacie aktivity