Prvá akcia

04.12.2015 06:10

Klub sa zúčastní a pomáha organizovať akciu Deň otvorených dverí Gymnázium. naše prezentácie: vodná elektráreň - fyzika, budovanie veternej elektrárne - fyzika; pokusy - ukážky z pokusov; predstavenie robotov z našej dielne - robotika