Regionálne kolo FLL 2016/2017

14.01.2017 18:50

FLL je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 9-16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtísíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších - semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Každý rok sú zadané nové úlohy a mladí sa vo svojich triedach/kluboch pripravujú v tímoch - postavia a naprogramujú roboty, postavené zo stavebníc LEGO, a trénujú na súťaž.
Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:
Robot Design
Robot Game
Prezentácia výskumného projektu
Tímová práca

 

Získali sme krásne tretie miesto!!!