Skvelá bodka za prvým úspešným rokom

08.06.2016 07:38

Dňa 6.6.2016 sa centrum východoslovenského IT života zmenilo na centrum súboja modelov robotov rôznych veľkostí, druhov a zameraní. Na podujatí RBA - Robotický Battle 2016 sa zúčastnilo 154 žiakov z celého Slovenska, aby si zmerali sily v štyroch rôznych kategóriách.  Súperenie v jednotlivých kategóriách bolo neúprosné a každý zo zúčastnených urobil pre víťazstvo svojho modelu maximum. Nemohli chýbať ani žiaci nášho štátneho gymnázia, pri ktorom pracuje klub Amavet číslo 964. Pod vedením učiteľa Ing. Jána Motešického sa zúčastnili žiaci v dvoch kategóriách a získali pekné štvrté a piate miesto. Samuel Titko zároveň z rúk zástupcu UPJŠ Košice prevzal ocenenie za prvé miesto za  „Najlepšie technické prevedenie v kategórii Racing“.  Okrem ocenenia, si obaja žiaci Samuel Titko a Oliver Kudzia, priniesli nové skúsenosti a cenné rady pre svojich spolužiakov v škole.  Využijú ich pri návrhu, stavbe, a programovaní robotických modelov z praxe a z budúcnosti v ďalších súťažiach.

"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."