Ústav biofyziky UPJŠ

04.10.2016 15:05

Naši členovia sa zapojili do vzájomnej spolupráce s Ústavom biofyziky UPJŠ Košice. Našim cieľom je pravidelná návšteva laboratóríí UPJŠ a výskum. Výslednou prácou sa pochválime na nejakom stretnutí a samozrejme aj členom nášho klubu, ako aj žiakom našej školy.